Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Gabriella hjälper unga hitta läslusten i Hageby

Med ett hjärta som klappar för integration, mångfald och representation inspirerar bibliotekarien och barnboksförfattaren Gabriella Nilsson Ringqvist till läslust i Hageby.

Gabriella bläddrar bland böcker i biblioteket i Hageby

– Biblioteket som plats har en väldigt viktig funktion i samhället. Det finns
nästan ingen annanstans där du kan vara, sitta och läsa eller låna saker
utan att det kostar något, säger Gabriella Nilsson Ringqvist, barn och
ungdomsbibliotekarie på biblioteket i Hageby.

Som nyexaminerad bibliotekarie sökte sig Gabriella till just Hageby eftersom hon brinner för integration och mångfald. Här känner hon att hon får bidra och hjälpa människor.

– Vi får så väldigt mycket positiv respons hela tiden. Det är nog det bästa med att jobba i just Hageby, att det är så många som uppskattar platsen och det vi gör, tycker Gabriella.

Att biblioteket är populärt bland Hagebyborna märks tydligt; biblioteket har omkring 200 000 besök årligen. I Norrköping är det bara Stadsbiblioteket som slår de siffrorna.

Läsning mer än bara böcker

Förutom möjligheten att låna och läsa böcker har biblioteket en stor programverksamhet med allt från författarbesök och språkkafé för nyanlända
till workshops med illustratörer och pyssel för de minsta.

– Det finns många barn som inte har gjort något av det vi erbjuder, som aldrig fått använda sin fantasi och kreativitet. Deras livssituation har liksom inte tillåtit det, de kanske har varit på flykt länge. Att se dessa barn rita och skapa, det är otroligt. Då känns jobbet verkligen värdefullt och viktigt, säger Gabriella.

Gabriella brinner extra starkt för barnverksamheten och vill gärna hjälpa barn och ungdomar att hitta läslusten.

– En del har ju ett visst motstånd mot text. Då försöker vi visa att läsning
finns i så otroligt många olika former: det kan vara ljudböcker, serieböcker eller datorspel – det är en jättebra form för att lära sig läsa. En väldigt positiv utveckling är också att det nu finns många lättlästa ungdomsböcker som har ett bra ämne, en bra story och en snygg förpackning, säger Gabriella.

Utmanar stereotyper

Vid sidan av jobbet har Gabriella skrivit tre barnböcker om barnen Mira och Malek som löser mystiska fall i Söderköping. Deckarna ges ut i det egna bokförlaget ”Krossa” – som i att krossa fördomar och stereotyper. När Gabriella själv var barn läste hon mycket, men kände sällan att hon kunde identifiera sig med karaktärerna.

– Traditionellt har det inte varit så stor mångfald i barnböcker. Numera finns ett helt annat tänk, men jag och Charlie – som har illustrerat böckerna – tycker ändå att våra böcker behövs, att vi bidrar till att fler barn kan känna igen sig, säger Gabriella.

Alla kan skriva

Gabriella berättar att hon ”alltid har skrivit” och tyckt det varit roligt. Som barn fick hon mycket uppmuntran, både hemma och i skolan. Något hon menar har varit avgörande för hennes skaparlust och förmåga att skriva.

– Mitt huvud är fullt av idéer hela tiden, säger Gabriella och skrattar. Egentligen tror jag inte att jag är bättre på att skriva än någon annan, jag är övertygad om att alla kan skriva. Men man måste få uppmuntran och bejaka sin kreativitet. Det är otroligt viktigt.

I framtiden vill Gabriella även gärna ge ut andras böcker i sitt egna bokförlag, i första hand litteratur som knyter an till normbrytande, genusperspektiv och integration – de ämnen som ligger Gabriella
varmt om hjärtat.

– Det får inte stanna av, och det finns alltid något att bidra med, tycker hon.