Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Lars Eriksson - Socialsekreterare

Lars Eriksson

Varför sökte du till Medarbetarakademin?
– Jag hade en önskan om att få satsa lite på mig själv, och prova något annat än det jag möter i vardagen men som jag hoppades kunna använda i min yrkesroll och som kollega.

Blev det så?
– Ja. Till exempel var det mycket fokus på kommunikation. I en övning fick vi läsa texter och gå igenom hur vi hade tolkat dem. Där kunde jag relatera till mitt jobb, hur det jag som myndighetsperson skriver kan tolkas på olika sätt. Jag behöver sortera ut vad som ska sägas, och vara så tydlig och enkel som möjligt. En annan del handlade om feedback, och det matchade bra med vad vi fokuserar på i min arbetsgrupp nu.

Hur upplevde du själva utbildningen?
– Föreläsningarna var bra. Det var bra teman och duktiga föreläsare. En hel del av övningarna var också bra, där jag kunnat ta tillbaka kunskapen för att använda på min arbetsplats. Jag uppskattade inte lika mycket de tillfällen där vi själva skulle presentera våra verksamheter för varandra. De tog mycket tid, och jag hade lite svårt att se hur jag skulle använda den informationen i mitt vardagliga jobb.

Rekommenderar du andra att söka?
– Ja. Jag tänker att man kan få med sig bra saker till sitt vanliga jobb. Det är kul också, och skönt att träffa personer som jobbar med helt andra områden. Det gav mycket energi och input till min egen vardag.