Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Norrköpings kommun bättre på bemötande

Arbetet med att ge invånarna i Norrköping snabba svar och ett bra bemötande har gått framåt i Norrköping, det visar en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 är en undersökning från SKL som mäter 36 olika nyckeltal i 260 olika kommuner.

Tre av frågorna handlar kommunens tillgänglighet och Norrköping har förbättrat sig på samtliga. 86 procent av dem som skickar e-post till kommunen får nu svar inom en dag. Motsvarande siffra för 2017 var 79 procent. De som får ett bra bemötande vid sin kontakt med kommunen är nu 81 procent mot 69 procent förra året. Andelen som tar kontakt via telefon och som direkt får svar på en enkel fråga har också ökat från 38 till 43 procent, men här tillhör Norrköping de sämsta 25 procenten av landets kommuner.

– Det är verkligen jättekul att vårt arbete med att förbättra service och tillgänglighet ger resultat. Det visar att vi med vårt nya kontaktcenter är på rätt väg. Samtidigt ser vi att det är en hel del kvar att göra, speciellt när det gäller andelen som får ett direkt svar på en fråga. Där måste vi jobba för att bli mycket bättre och även om de som får ett bra bemötande har blivit betydligt fler så är målet att alla som tar kontakt ska få det, säger Jennifer Benckert, enhetschef för Kontaktcenter.