Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Vi måste våga ge varandra mer tillit

Hur gör vi på jobbet? En viktig fråga som säkert kan besvaras på många
olika sätt. Jag brukar säga att om jag visste att det regelbundet – och på alla
kommunens arbetsplatser – genomfördes reflekterande samtal om ”hur vi gör
vi på jobbet”, så skulle jag vara väldigt nöjd.

Vi behöver bli duktigare på att involvera varandra i frågor som handlar
om ”hur vi gör”. Vi måste våga ge varandra mer tillit. Att arbeta mer med
delaktighet ger arbetsglädje, höjd kvalitét och lägre sjukskrivningstal. Viljan
att göra ett bra jobb finns hos oss alla. Därför är det viktigt att vi lyssnar
aktivt på varandra, fångar upp signaler och värdesätter varandras åsikter för
att åstadkomma en ännu bättre verksamhet.

På många arbetsplatser fungerar detta utmärkt redan idag. Cheferna
har förstått betydelsen av delaktighet och arbetar aktivt med att göra
medarbetarna delaktiga i sina utvecklingsprocesser. På andra arbetsplatser
fungerar det sämre. Medarbetare inom Norrköpings kommun har som regel
en mycket god kunskap och ofta lång erfarenhet - vilket verksamheten
behöver. För att kunna fatta välgrundade beslut är det därför viktigt att alla
får vara med och göra sin röst hörd.

När vi sedan diskuterat färdigt ska vi skrida till handling. ”Görandet” är
som bekant ännu viktigare än ”pratandet”. Det är alltid resultatet som räknas.

Temat för det här numret av Strömvirveln är Medarbetarskap. I det här
numret kan ni läsa om flera goda exempel på kollegor som tagit chansen att
utvecklas till nytta för både arbetsplatsen och sig själva. Det är viktigt för oss
att ta till vara all den kraft som finns i organisationen.

Jag vill naturligtvis avsluta med att tacka er alla för fantastiska insatser
under våren - och önska er en fin sommar!

Martin Andreae
Kommundirektör