Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Hon jobbar för ökad tillit

Bild på Armine Wannesian

Armine Wannesian, HR-utvecklare och organisationspsykolog, citerar gärna gamle SAS-vd:n Janne Carlzon: Bara den som har råd att göra fel kan göra något av värde. Under den parollen leder hon nu arbetet med att införa aktiviteter för ökad delaktighet och inflytande för kommunens medarbetare.

Kommunstyrelsen vill, med fokus på kärnverksamhetens behov, skapa möjligheter för verksamheterna att organisera sig så att det enkelt går att ta vara på medarbetarnas behov. Helt enkelt för att än mer än i dag låta de professionella medarbetarna utföra sitt arbete, och se till att organisationen litar på att de tar kloka beslut.

HR-avdelningen har arbetat fram material för att konkret kunna utföra uppdraget i hela kommunen.

– Många verksamheter kommer att känna igen sig i det material vi har tagit fram. Arbetssättet utgår från att alla vill ha ansvar och bidra till att utveckla arbetets utförande för bästa resultat, där vi litar på medarbetarnas professionella omdöme att fatta kloka beslut. Det material vi erbjuder är ett stöd för att stärka förmågan att göra just det, säger Armine, som driver frågan från kommunens HR-avdelning.

Lanserades på chefsdagen

På förra årets chefsdag presenterade kommundirektör Martin Andreae riktningen för kommunens strategi. Sedan dess har Armine och hennes kollegor bland annat tagit in input från forskarvärlden, samverkat med de fackliga organisationerna och från det tagit fram sitt material. På årets chefsdag i oktober lanserades det nya arbetssättet, vilket handlar om dialogbaserade möten utifrån en modell som ska göra att allas kompetens och insikter tas tillvara.

– I princip går det ut på att vi tränar oss på att jobba i team och att lösa problem tillsammans, säger Armine.

Passar det här alla?
– De flesta jag möter i arbetet vill kunna vara med och påverka sin arbetssituation. Delaktighet är oerhört viktigt för att man som medarbetare ska känna att det man gör och tycker spelar roll. I det här sammanhanget fokuserar vi på den påverkan man kan göra utifrån den yrkesroll man har. Det finns en stark vilja att påverka, därför behöver vi skapa förutsättningar för att tillvarata de professionella kunskaper som medarbetarna faktiskt har, säger Armine.

Ger stolthet

Det kommer att kräva en del arbete för att få det nya arbetssättet att fungera fullt ut. Men Armine ser bara vinster.

– Det finns mycket forskning som stödjer detta. Vi mår gott om vi får påverka vårt eget arbete. Det bidrar både till välmående, stolthet och engagemang och leder dessutom till bra lösningar.

Armine Wannesian

  • Gör: HR-utvecklare och organisationspsykolog
  • Bor: Åby.
  • Roligast på jobbet: ”När jag träffar chefer och medarbetare i grupp och vi diskuterar och lär oss tillsammans. Det får jag en kick av.”
  • Familj: Sambo och tre söner, varav en bor kvar hemma.
  • Ålder: 47 år.