Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Kravcertifierad restaurangskola

De Geers restaurangskola är den första i Östergötland att bli kravcertifierad. Det är skolans båda restauranger Mjölnaren och Kvarnen som fått en stjärna.

För att bli kravcertifierad krävs bland annat att restaurangen har en miljöpolicy och att en viss mängd av restaurangens råvaror är kontrollerade av ett oberoende certifieringsföretag.

– Vårt mål är att få vår nästa stjärna senast 2022. Då ska minst 50 procent av våra råvaror vara certifierade, säger Bruno Trôme.

De Geergymnasiets restaurangskola har ambitionen om ett ekologiskt och rättvisemärkt tänkande och strävar hela tiden mot att på lång sikt förena verksamhetens behov med en stark miljöhänsyn.

– Målsättningen är att kontinuerligt arbeta för att minimera den miljöbelastning som kan uppkomma i samband med den verksamhet vi bedriver. Vi arbetar kontinuerligt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan gällande matsvinnet, energi, transport, substanser och processer som kan skada miljön. Våra elever är framtiden och målet är att lära dem att jobba mot miljö och hållbarhet för att det ska bli en naturlig del av arbetslivet, säger Bruno Trôme.