Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Hon låter konsten tala

Bild på Helena Scragg

Konsten är ett effektivt men annorlunda sätt att kommunicera med medborgarna. Helena Scragg, intendent på Norrköpings konstmuseum, vill att konsten ska väcka nya frågor och känslor.

Med målningen ”Halabja I” skildrar konstnären Stefan Teleman den fruktansvärda kemiska attack som Saddam Hussein beordrade mot Iraks kurder 1988. Nu visas den i utställningen ”Allvarsamma lekar” på Norrköpings konstmuseum, och den väcker känslor.

– Den blev läskigt aktuell när Turkiet angrep kurderna i norra Syrien nu i höstas. Allt spelades upp på nytt. Och jag märker hur den griper tag i besökarna. Många stannar till vid den och fotar av och postar på Facebook, berättar Helena Scragg.

Konsten vidgar världar

I dessa tider av så kallade filterbubblor, där många främst utsätter sig för information och tankar som bekräftar ens egen redan fastslagna världsbild, spelar kulturinstitutioner som bibliotek och museum en viktigare roll än någonsin, tycker Helena.

– Här har vi möjlighet att träffa människor med andra tankar. Det är väldigt mycket konstens roll: att utmana ens sätt att tänka på och att vidga ens värld.

Del av något större

Konstmuseets roll som bärare av visuell historia – museets samling sträcker sig från 1600-talet till nutid – skapar också möjligheter till viktig kommunikation.

– I den här tiden som vi brukar säga är så individualistisk och där allt ska mätas och vägas kan Konstmuseet vara en plats där man blir påmind om att vi är del av en stor samhällskropp, med väldigt mycket som faktiskt ligger utanför en själv. Det går att jobba med på ett spännande sätt inom ramen för en sådan här institution.

En ny kommunikativ erfarenhet får museet i vår och sommar. Då kommer utställningen ”Sinnerligt”, som handlar helt om tillgänglighet.

– Det är den första utställningen vi har som är helt gjord för att möta människor med svåra funktionshinder. Där har konstnärerna skapat installationer som är tänkta att stimulera alla sinnen. Det blir en jätteintressant läroresa för oss, säger Helena.

Möts i vardagen

Offentlig konst har en speciell ställning. Medan Konstmuseets utställningar kräver en aktiv handling möter verk som Maja Borgs ”Tillit” vid Ståtghögaleden eller Pye Engströms ”Vår enighets fana” på Skvallertorget medborgarna i vardagen.

– Det är fint att människor på väg till fritids eller middagshandlingen möter ett uttryck som påverkar dem eller skapar en upplevelse. Och det är en demokratifråga. Alla människor får samma förutsättningar att möta konsten, säger Helena Scragg.

Helena Scragg

Gör: Utställningsintendent på Norrköpings konstmuseum

Ålder: 43 år

Bor: Hageby

Familj: Man och dotter

Bästa med jobbet: ”Att varje utställningsprojekt är som en ny värld av kunskap. Jag lär mig nya saker i mitt yrke hela tiden.”