Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Ökad gemenskap ledde till pris

Bild på Taimur Qadery

Tron på delaktighet och kommunikation kan ta en långt. För Taimur Qadery och hans avdelning på arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret ledde till ökad trivsel, bättre resultat och årets arbetsmiljöpris.

Det första Taimur Qadery gjorde när han började som chef på mottagningen för ekonomiskt bistånd för två och ett halvt år sedan var att kartlägga arbetsmiljön. Han ställde tre frågor till sig själv och gruppen: Var står vi idag? Vad vill vi göra? Hur ska vi nå dit?

Det visade sig vara en perfekt start på det arbete som nu gett avdelningen årets arbetsmiljöpris i Norrköpings kommun. Kartläggningen i sig väckte och visade det starka engagemang som finns i gruppen och som sedan förvaltats i ett systematiskt utvecklingsarbete.

– Det är jättestor skillnad nu mot när vi började. Framgången har blivit större och större för varje år. Både när det gäller arbetsmiljön och verksamheten, säger Taimur.

”Ju mer vi vet, desto lugnare blir vi”

Jobbar tillsammans

Utifrån kartläggningen har gruppen tagit fram en vision – ”tillsammans gör vi resultat” – och med den som utgångspunkt utformat aktiviteter och en handlingsplan.

Tidigare arbetade alla var och en för sig. Nu sker allt arbete transparent med helheten som gemensamt fokus.

– Vi har skapat ett varmare klimat, där det är naturligt att hjälpas åt. Förut var personalomsättningen hög. Det är den inte längre. Sjukfrånvaron har också minskat, säger Taimur.

Delaktighet och kommunikation är nyckelord.

– Delaktighet handlar inte alltid om att fatta beslut, det är också att få information i tid, och att få information som berör en. Ju mer vi vet, desto lugnare blir vi, och det är viktigt att få uttrycka vad man tycker och tänker.

Pratar hellre än skriver

Medarbetarna på kontoret träffas systematiskt. Enskilt, i mindre grupp och varje onsdag ses hela gruppen. Taimur föredrar samlad muntlig information framför mejl, för att direkt kunna svara på frågor som uppstår. Men framför allt är onsdagsmötena bra för att kunna lyfta och bolla komplexa fall kring rätten till bistånd.

– Det finns stora tolkningsutrymmen i våra bedömningar, och då behöver vi skapa samsyn och lära av varandra. Ingen ska behöva känna sig ensam i sina beslut. Det ger trygghet, säger Taimur.

Som en familj

Det är förstås viktigt att ha kul också. Gruppen umgås en hel del även utanför arbetet.

– Vi är ju här mer än vi är hemma, så då gäller det att skapa relationer med varandra. Det är en familjär känsla i gruppen. Det gör det lättare att ställa upp för varandra.

Taimur Qadery

  • Gör: Enhetschef ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
  • Bor: Ljura, flyttar snart till Svärtinge
  • Ålder: 34 år