Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Strömvirveln nr.1/2019: Medarbetarskap

Medarbetarskapet är en av de viktigaste förutsättningarna för kommunens arbete. I Norrköpings kommun betyder medarbetarskap att aktivt ta ansvar för sitt uppdrag och att göra varje möte med kommuninvånarna till bästa möjliga möte för just dem vi är till för.