Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Strömvirveln nr.2/2017: Det är vi som är Norrköpings kommun

Att vara medarbetare är något mer än att vara anställd. Det innebär att du är en del av en arbetsplats, ett projekt eller ett mål. Arbetsgivaren Norrköpings kommun vill att alla medarbetare ska känna sig som medskapare till vad kommunen är och står för, vilken verksamhet du än är en del av. Det är så vi tar ansvar och uppnår uppdraget, det egna och det gemensamma.