Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Strömvirveln nr.2/2018: Mångfald – en vinst för hela kommunen

Mångfald i en organisation kan ge mångfald tillbaka. Men det gäller att inte låta goda tankarna stanna vid vackra ord. Norrköpings kommun arbetar konkret och praktiskt med mångfald ur olika aspekter. För att det är allas rätt att få plats i samhället, men också för att det är en väg till framgång för oss alla.