Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Lärare

Tänk dig en skola som är öppen för alla. En skola som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. En skola som erbjuder bredd, valfrihet och kontinuitet för alla åldrar. En skola som vill göra skillnad och skapa möjligheter. En skola som Norrköpings Skola, kort och gott.

Vårt erbjudande

Introduktionsutbildning

Som nyanställd lärare eller pedagog i Norrköpings kommun får du gå en specialanpassad introduktionsutbildning. Syftet med utbildningen är att du ska få en bra start och känna trygg och förberedd i ditt nya uppdrag.

Karriärmöjligheter

 • Ständigt nya tjänster att söka
 • Möjlighet att ta ett steg uppåt i karriären och bli rektor
 • Möjligheter att prova på tjänster som exempelvis IT-pedagogisk coach, ämnesutvecklare och språkutvecklare med mera

Centrala stödfunktioner 

 • Stöd  till förskolor och skolor av den centrala elevhälsan
  Inom enheten finns stödsamordnare, specialpedagog, spetskompetens finns inom område syn, hörsel, läs- och skriv, alternativa lärverktyg (Skoldatateket) tal och kommunikation, särskola samt inom det neuropsykiatriska området, psykolog, samordnande kurator, skolsköterska och skolläkare.
  Skolhälsovården är en del av Centrala elevhälsans verksamhet.
  Skolfam är en verksamhet som riktar sig till elever i familjehem.
 • Stöd av förstelärare
  I Norrköping finns 8 förstelärare med särskilt resultatuppdrag som tillhör för utbildningskontorets Forsknings- och utvecklingsenhet. Dessa arbetar med att utveckla pedagogiken på plats i klassrummen i våra skolor, tillsammans med elever och ordinarie personal.
 • Stöd från forsknings- och utvecklingsenheten
  Där finns flera strateger som arbetar med bland annat det systematiska kvalitetsarbetet för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium. Dessa arbetar även med att initiera, planera, och leda förändringsarbete och kompetensutveckling för lärare och rektorer inom prioriterade utvecklingsområden i enlighet med uppsatta mål. De omvärldsbevakar och ser till att den senaste forskningen kommer medarbetarna till del, samt leder kollegialt lärande genom att exempelvis hålla i nätverk, leda arbetsgrupper och leda skolutvecklingsprocesser.

Kompetensutveckling

 • Centrala utbildningsinsatser.
 • Möjlighet att gå på föreläsningar och konferenser.
 • Prova på olika typer av material och få inspiration till hur du kan arbeta med skapande och kreativitet på din förskola på Kreativt Centrum.
 • Hjälp att utveckla ditt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt dina kunskaper och ditt förhållningssätt kring flerspråkighet.
  Alla pedagoger grundskola i Norrköpings kommun får ta del av insatsen. SoL hjälper dig att utveckla Satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Språk och Lärande (SoL) är Norrköpings kommuns, en insats som utgår från forskning.
 • Mattelyftet riktar sig till dig som undervisar i matematik på grundskolan, och hjälper dig att upptäcka nya metoder för att arbeta med matematik i klassrummet och utveckla din pedagogik inom ämnet.
 • Läslyftet riktar sig till pedagoger inom grundskolan, och syftar till att öka dina kunskaper om elevers lässtrategier.
 • I samarbete med Linköpings universitet erbjuder vi lärare i svenska att få läsa in SvA-behörighet med full lön och delvis på arbetstid. Kursen är på 90 Hp.
 • Som lärare kan du höja din behörighet genom att läsa någon av kurserna inom Lärarlyftet. Vi erbjuder kontinuerligt ett antal av våra pedagoger att studera på halva arbetstiden med 80% bibehållen lön.

Läs mer om generella förmåner för alla anställdalänk till annan webbplats