Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Sök sommarjobb

Möjligheter för dig som ung att söka sommarjobb inom Norrköpings kommun.

Feriearbete i Norrköpings kommun

Du som går i årskurs 1-2 på gymnasiet har möjlighet att söka feriearbete/sommarjobb inom Norrköpings kommun. Arbetet är tre till sex veckor och sex till åtta timmar om dagen. På vissa jobb arbetar du dagtid och på andra även kvällar och helger. Du ersätter inte någon ordinarie personal.

Vem kan söka sommarjobb?

 • Du ska du gå i årskurs 1 eller 2 i gymnasiet
 • Du ska vara inskriven för vidare studier till höstterminen
 • Du ska du vara folkbokförd i Norrköpings kommun
 • Du ska ha fyllt 16 år
 • Du ska kunna visa upp ett godkänt utdrag från belastningsregistretlänk till annan webbplats (om du ska jobba inom skola eller förskola).

Lämna ansökan till sommarjobb i Norrköpings kommunlänk till annan webbplats

Sommarjobb i UngDrive

I UngDrive får du som är 15-18 år (går årskurs 1 eller 2 på gymnasiet) möjligheten att lära dig allt du behöver för att lyckas i ett eget företag och tjäna pengar på en egen affärsidé under sommarlovet.

Med hjälp av inspiration, workshops, coaching, säljträning och ett startkapital på 1 500 kronor får du starta upp en egen affärsidé som du förverkligar under sommarlovet och på så sätt tjäna dina egna pengar. Dessutom får du lära känna många nya människor, utvecklas som person och framförallt ha riktigt roligt!

Läs mer och lämna ansökan på UngDrives webbplatslänk till annan webbplats

Sommarjobb som ung kommunutvecklare

Är du intresserad av samhällsfrågor? Tycker du det är viktigt att unga är delaktiga i samhällets utveckling? Vill du vara med och påverka utvecklingen av Norrköpings kommun? Då är det här ett sommarjobb för dig!

Kommunstyrelsens kontor söker tio Unga kommunutvecklare till sommaren. Du kommer att arbeta i Rådhuset i Norrköping under fyra veckor, sex timmar om dagen. Den aktuella perioden är juni - juli. Du ersätter inte någon ordinarie personal.

Vad gör en Ung kommunutvecklare?

 • Är med och utvecklar Norrköpings kommun utifrån ett ungt perspektiv
 • Arbeta utifrån konkreta uppdrag från kommunens verksamhetskontor med andra unga kommunutvecklare
 • Presenterar resultatet för politiker och tjänstemän.
 • Jobbar både i grupp och på egen hand med en tillgänglig handledare.

Vem kan söka jobbet?

 • Du som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet
 • Du som är idérik och initiativtagande.
 • Du som kan arbeta självständigt och i grupp.

Vid rekryteringen kommer särskild hänsyn att tas till geografisk spridning. Unga kommunutvecklare ska representera olika delar av kommunen.

Frågor och svar om sommarjobb

 • Vem kan söka sommarjobb i Norrköpings kommun?
  Du är välkommen att söka sommarjobba om du går i årskurs 1 eller 2 i gymnasiet, är inskriven för vidare studier under höstterminen, är folkbokförd i Norrköpings kommun och har fyllt 16 år innan den 30 april.
 • När kan jag söka sommarjobb inom kommunen?
  Under perioden 1-17 februari. Feriearbeten inom vård och omsorg 1-28 februari. Här kan du ansöka!länk till annan webbplats
 • Det står att jag måste lämna in ett utdrag ur belastningsregistret. Varför måste jag lämna in ett sådant?
  Ska du arbeta inom skola eller förskola behöver du lämna in ett utdrag ur ditt belastningsregister. I det utdraget står det om du skulle ha begått några allvarliga brott som skulle vara ett hinder för att får ett sommarjobb. Om du inte lämnar in utdraget innan den 8 april, förlorar du din plats.
 • Var beställer jag ett utdrag ur belastningsregistret?
  Ett utdrag ur belastningsregistret beställer du hos polisenlänk till annan webbplats.
 • Kan jag lämna intresseanmälan för sommarjobb i Norrköpings kommun och till Ung Drive?
  Ja, du kan lämna intresseanmälan till båda, men du kan bara tacka ja till en erbjuden plats. Du kan alltså inte sommarjobba i både Norrköpings kommun och Ung drive samtidigt.
 • Jag vill ändra mitt val av arbetsplats, hur gör jag det?
  Du kan ändra ditt val fram till sista ansökningsdag den 28 februari och det gör du via Feriebanken. Logga in där och se så att det står att du har ansökt men inte bekräftat din ansökan, att du har bekräftat din ansökan eller att du är reserv.
 • Jag har glömt mitt lösenord, vad gör jag då?
  Du kan ändra ditt lösenord själv i Feriebanken. Tryck på logga in, tryck sedan på länken för att byta ditt lösenord.
 • Hur bestämmer ni vilka som får ett sommarjobb?
  Det sker genom ett slumpmässigt urval i det datasystem vi använder.
 • När får jag svar på om jag fått ett sommarjobb eller inte?
  I början på maj bör du ha fått besked om du har fått sommarjobb eller om du är reserv.
 • Hur får jag besked om sommarjobb?
  Du får besked om sommarjobb via den e-postadressen du lämnade vid registreringen.
  OBS! Kolla din skräppost.
 • Vad gör jag om jag inte fått något besked från kommunen?
  1. Kolla din skräppost.
  2. Kolla så du meddelat rätt e-postadress.
  3. Kontakta oss på feriearbete@norrkoping.se.
 • Vad händer om jag inte får sommarjobb?
  När du gör intresseanmälan gör du ett första-, andra- och tredjehandsval. Om du inte får sommarjobb i första urvalet står du som reserv till de andra platser som du gjort intresseanmälan till, det vill säga andra- och tredjehandsvalen.
 • Har jag större chans att få sommarjobb i år om jag inte fick något förra året?
  Nej tyvärr, det är ett slumpmässigt urval i datasystemet vi använder.
 • Kan min kompis överta min plats för sommarjobb om jag tackar nej?
  Nej, det går inte.
 • Jag har fått ett sommarjobb. Är det något särskilt jag behöver ordna innan jag börjar?
  För att kunna betala ut din lön behöver vi uppgifter om till vilket konto du vill ha lönen. Fyll i den här blanketten och skicka in till adressen som står på blanketten.
 • Måste mina föräldrar skriva på anställningsavtalet?
  Vad som gäller vid anställning av medarbetare som är under 18 år regleras i Föräldrabalken. Är du minderårig, det vill säga under 18 år, så får du bara teckna avtal om anställning om det finns samtycke från någon av dina vårdnadshavare, men du får själv säga upp avtalet utan samtycke. Här finns en blankett. Skriv ut samtyckesblankettenlänk till annan webbplats och skicka in den till:
  Norrköpings kommun
  Arbetsmarknadsenheten
  Att: Feriearbete
  601 81 Norrköping
 • Jag vill byta arbetsplats, hur gör jag då?
  Du kan ändra ditt val av arbetsplats om ansökningsperioden inte har gått ut. För att göra detta ta kontakt med feriearbete@norrkoping.se.
 • Om jag tackat ja till erbjudet sommarjobb, har jag då möjlighet att senare byta period?
  Nej, om du inte kan arbeta de veckor du erbjudits sommarjobb kan du inte byta period.
 • Hur lång period kommer jag att jobba?
  Perioden på de olika arbetsplatserna varierar. I annonsen står det under vilken period de olika arbetsplatserna söker sommarjobbare. På vissa arbetsplatser arbetar du dagtid och på andra även kvällar och helger.
 • Hur mycket får jag i lön?
  Timlönen och semesterersättning för sommarjobb är: 16-18 år: 67 kr i timmen + 15,40 i semesterersättning 19 år: 113 kr/tim exkl. semesterersättning som är 12 % på hela lönesumman.
 • När betalas lönen ut?
  Lönen betalas ut månaden efter att du arbetat, förutsatt att du lämnat in dina närvarorapporter.
 • Hur betalas lönen ut?
  Lönen betalas ut till det konto som du själv anmälde i samband med anställningen. Ladda ner blankettlänk till annan webbplats
 • Ska jag betala skatt?
  Skolungdom som har ett feriearbete eller extrajobb kan ansöka om skattjämkning. Det gör du på Skatteverkets webbsida.länk till annan webbplats
 • Är jag försäkrad under arbetet?
  Du är försäkrad genom Norrköpings kommun under din anställningsperiod.
 • Hur ska jag göra om jag skadar mig när jag jobbar?
  Skadar du dig på arbetsplatsen ska du omedelbart kontakta din arbetsledare som i sin tur kontaktar respektive arbetsgivare på arbetsmarknadsenheten. Vi gör en anmälan till Försäkringskassan. Du kan läsa om reglerna på AFA Försäkringlänk till annan webbplats.
 • Hur gör jag om jag blir sjuk när jag skulle jobba?
  Ring din arbetsledare och meddela att du är sjuk.
 • Får jag ta ledigt från mitt sommarjobb?
  Ledighet under arbetsperioden beviljas i undantagsfall av enhetschef/arbetsledare. Ska du jobba på Stadium Sport Camp beviljas inga ledigheter under anställningstiden.
 • Jag har sommarjobbat i Norrköpings kommun. Hur beställer jag arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg?
  Efter avslutad anställning kommer du få ett arbetsgivarintyg hemskickat från din arbetsgivare, Norrköpings kommun. Arbetsgivarintyget kommer hem till dig under hösten.
Kontakt
Sommarjobb (utom vård och omsorg)

Telefontider:
Vardagar klockan 08:00-10:00

Sommarjobb inom vård och omsorg