Personaltidningen Strömvirveln

Följ med Emma
”Olikheter berikar vår vardag”

Strömvirveln är ett magasin för medarbetare i Norrköpings kommun. Men även andra intresserade kan läsa om vardagen på våra arbetsplatser i kommunen.

Senaste numret:
Strömvirveln nr.2/2018

Träffa Said
”Vi är författarna i våra egna liv”
Tema mångfald
”Barn har väldigt lätt för att acceptera olikheter”
Let's Create
Nelson handleder servicetraineer på Nodra

Möt dina kollegor

3 röster om mångfald

Att arbeta aktivt med mångfald på en arbetsplats kan vara både utmanande och roligt. Här berättar tre medarbetare inom Norrköpings kommun hur de arbetar med mångfald på sina arbetsplatser och i sina yrkesroller.

I korthet