Strömvirveln nr.2/2018: Mångfald – en vinst för hela kommunen

Mångfald i en organisation kan ge mångfalt tillbaka. Men det gäller att inte låtade goda tankarna stanna vid vackra ord. Norrköpings kommun arbetar konkretoch praktiskt med mångfald ur olika aspekter. För att det är allas rätt att få plats isamhället, men också för att det är en väg till framgång för oss alla.