Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Vårt erbjudande

Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Alla medarbetare i Norrköpings kommun ska känna stolthet och uppskattning för sitt arbete. Tillsammans gör vi stor nytta – och vi gör det bra! Vi ger oss själva chansen att tänka, lära nytt och bli bättre, både som människor och som organisation. Vi trivs med gemenskapen. Vi inspireras av framtidstron och känner trygghet i vår vardag.

  1. Mer än ett jobb
  2. Vår arbetsplats
  3. Medarbetarskap
  4. Vårt ledarskap
  5. Gör karriär och utvecklas
  6. Dina förmåner
  7. Vår personaltidning