Vårt erbjudande till dig som pedagog

Det finns också möjligheter som är unika för dig som jobbar i Norrköpings förskolor och skolor. Här kan du läsa mer om vilka dessa är och vad de innebär för dig.

Introduktionsutbildning för dig som är ny på jobbet

Som nyanställd lärare eller pedagog i Norrköpings kommun får du gå en introduktionsutbildning. Utbildningen omfattar både mentorskap och utbildningsinsatser och sker under utvalda tillfällen under året. Tillfällena omfattar bland annat:

 • värdegrund
 • IKT-stöd (information, kommunikation och teknik) och extra anpassningar
 • ledarskap i klassrummet
 • pedagogiska planeringar
 • samt bedömning och betygsättning.

Syftet med utbildningen är att du ska få en bra start och känna trygg och förberedd i ditt nya uppdrag.

Karriärmöjligheter

 • Vi har 190 förstelärare och 8 förstelärare med särskilt resultatuppdrag. Det kommer ständigt nya tjänster att söka.
 • Vill du bli rektor eller förskolechef? Hos oss finns möjlighet att ta ett steg uppåt i karriären.
 • Förskolepedagog? Då kanske du är intresserad av våra karriärtjänster i förskolan.
 • Hos oss finns också möjligheter att prova på tjänster som syftar till att utveckla olika pedagogiska delar av hela vår verksamhet, exempelvis som IT-pedagogisk coach, ämnesutvecklare, språkutvecklare med mera.

Centrala stödfunktioner

Centrala elevhälsan

Förskolor och skolor i Norrköpings kommun kan få stöd av den centrala elevhälsan. Inom enheten finns följande professioner:

 • Stödsamordnare
 • Specialpedagog, spetskompetens finns inom område syn, hörsel, läs- och skriv, alternativa lärverktyg (Skoldatateket) tal och kommunikation, särskola samt inom det neuropsykiatriska området
 • Psykolog
 • Samordnande kurator
 • Skolsköterska
 • Skolläkare

Skolhälsovården är en del av Centrala elevhälsans verksamhet.

Skolfam är en verksamhet som riktar sig till elever i familjehem.

Stöd av förstelärare

I Norrköping finns 8 förstelärare med särskilt resultatuppdrag som tillhör för utbildningskontorets Forsknings- och utvecklingsenhet. Dessa arbetar med att utveckla pedagogiken på plats i klassrummen i våra skolor, tillsammans med elever och ordinarie personal.

Forsknings- och utvecklingsenhet

På FoU-enheten finns flera strateger som arbetar med bland annat det systematiska kvalitetsarbetet för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium. Dessa arbetar även med att nitiera, planera, och leda förändringsarbete och kompetensutveckling för lärare och rektorer inom prioriterade utvecklingsområden i enlighet med uppsatta mål.

De omvärldsbevakar och ser till att den senaste forskningen kommer medarbetarna till del, samt leder kollegialt lärande genom att exempelvis hålla i nätverk, leda arbetsgrupper och leda skolutvecklingsprocesser.

Kompetensutveckling

Som pedagog i kommunen erbjuds du att delta i många centrala utbildningsinsatser. Det finns dessutom alltid möjligheter att gå på föreläsningar och konferenser.

Kreativt centrum

På Kreativt centrum kan du som är förskolepedagog komma och få prova på olika typer av material och få inspiration till hur du kan arbeta med skapande och kreativitet på din förskola. Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger och erbjuder dig workshops, föreläsningar med mera.

Språk och Lärande (SoL)

SoL är Norrköpings kommuns satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, en insats som utgår från forskning. Alla pedagoger inom förskola och grundskola i Norrköpings kommun får ta del av insatsen. SoL hjälper dig att utveckla ditt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt dina kunskaper och ditt förhållningssätt kring flerspråkighet.

Mattelyftet

Mattelyftet riktar sig till dig som undervisar i matematik på grundskolan, och hjälper dig att upptäcka nya metoder för att arbeta med matematik i klassrummet och utveckla din pedagogik inom ämnet.

Läslyftet

Läslyftet riktar sig till pedagoger inom grundskolan, och syftar till att öka din kunskaper om elevers lässtrategier.

Uppdragsutbildning SvA

I samarbete med Linköpings universitet erbjuder vi lärare i svenska att få läsa in SvA-behörighet med full lön och delvis på arbetstid. Kursen är på 90 Hp. Första omgången startar under hösten 2016.

Lärarlyftet

Som pedagog kan du höja din behörighet genom att läsa någon av kurserna inom Lärarlyftet. Vi erbjuder kontinuerligt ett antal av våra pedagoger att studera på halva arbetstiden med 80% bibehållen lön.